top of page

Algemene voorwaarden:

 • Deelname aan de lessen en /of workshops van Taal Lente is geheel op eigen risico.

 • Taal Lente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemers.

 • Taal Lente is niet aansprakelijk voor eventueel oplopen van blessures door het verkeerd uitvoeren van de oefeningen.

 • De deelnemer en/of leerkracht  geeft van te voren bij de docent van Taal Lente aan of er aanwezige blessures of verdere bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden.

 • Bij blessures of medische aandoening adviseert Taal Lente om eerst een huisarts te raadplegen voordat je een les van Taal Lente en/of workshop komt bijwonen.

 • Tijdens de lessen en/of workshops wordt er op gewezen dat geen enkele oefening pijn mag doen.

 • Om optimaal te kunnen profiteren van de lessen en/of workshops is het belangrijk dat er aandachtig naar de uitleg van de docent van Taal Lente wordt geluisterd.

 • Een les en/of workshop  dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet te worden anders kan  het lesgeld alsnog in rekening worden gebracht.

 • Taal Lente behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren als blijkt dat er medische gronden zijn of er vermoedens zijn dat het niet verantwoord is om aan een les en /of workshop van Taal Lente deel te nemen. Reeds betaalde lesgelden worden dan teruggestort naar de betreffende deelnemer.

 • Taal Lente behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren of weg te sturen als ze andere deelnemers tot last zijn of de lessen en/of workshops moedwillig verstoren of schade in welke vorm dan ook veroorzaken in de  lesruimte.

 • Bij afzegging van de lessen en/of workshops door Taal Lente door bijvoorbeeld ziekte hoeft de afnemer het lesgeld niet te betalen. Het lesgeld van de reeds betaalde training wordt dan teruggestort of de training wordt verzet.

 • Taal Lente kan ten alle tijden lessen en/of workshops verplaatsen of verzetten. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de afnemer.

 • Deelname aan de lessen en/of workshops van Taal Lente betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring:

 • Jouw naam, bankrekeningnummer, (e-mail)adres, telefoonnummer en geboortedatum zijn persoonlijke gegevens.

 • Taal Lente gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze gegevens worden niet gedeeld of verkocht aan derden.

 • Taal Lente gebruikt jouw persoonlijke gegevens alleen om je op de hoogte te houden van de lessen van Taal Lente via nieuwsbrief of mail. Of om je een factuur te kunnen sturen.

 • Mocht je geen nieuwsbrieven of mails van Taal Lente meer willen ontvangen dan kun je dit aangeven per mail via info@taal-lente.nl.

 • Taal Lente verwerkt gegevens ter ondersteuning van administratieve doeleinden inzake lesgeld en voor presentielijsten.

 • Taal Lente verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die gevoelig zijn en iets zeggen over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit of een strafrechtelijk verleden.

 • Foto's en video's worden alleen met toestemming van de deelnemers van Taal Lente gemaakt.

 • Na toestemming kan beeldmateriaal gebruikt worden voor promotiedoeleinden bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube of de website van Taal Lente of afdruk op folders en/of flyers.

Disclaimer:

 • Niets uit deze website mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Dit geldt zowel voor tekst, logo/ illustraties of foto's. Deze worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

 • Taal Lente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die vermeldt zijn in de (hyper) links. 

 • Taal Lente behoudt zich het recht om de inhoud en de tarieven van deze website aan te passen.

​©2021 door Taal Lente

 

bottom of page