top of page

Dansexpressie op school of BSO groep 4 t/m groep 8

 

Bij dansexpressie gaat het om zowel beweging als beleving. Al dansend kun je uitdrukking geven aan datgene wat je voelt. Dat kan helpen bij persoonsvorming en bewustwording. De methodiek dansexpressie geeft 'exploratie' een belangrijke plaats in het didactisch dansproces. Het ontdekken is een voorwaarde om tot een persoonlijk dansproces te komen en opent de weg naar nieuwe dansbelevingen.

In de lessen wordt er veel gewerkt met instrumentale muziek zodat er veel aan de verbeelding wordt overgelaten. Gewerkt wordt met bepaalde thema’s die aansluiten bij bijvoorbeeld de seizoenen en gevoelens. Maar ook bij thema’s die op dat moment op school behandeld worden. De kinderen worden dan uitgedaagd om op eigen wijze begrippen uit dat thema om te zetten in dansbewegingen. Zo worden betekenissen van moeilijke begrippen door het lichaam als het ware ‘opgenomen om nooit meer te vergeten’.

bottom of page