top of page

Nieuws

Taal Lente en corona achterstanden 

Voorschoolse educatie
Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. De subsidie is bedoeld om verdere achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie en alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Kindcentra kunnen vanaf 15 t/m 28 juni een subsidieaanvraag indienen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de subsidieregeling voorschoolse educatie.

 

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 
Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Met de financiële hulp kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Bijvoorbeeld in de zomer- of herfstvakantie of na schooltijd of in het weekend.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de subsidieregeling onderwijs 2020-2021.

 

De Talentcirkel

Taal Lente is ook te vinden op De Talentcirkel. Talenten brengen hun talent in beeld en laten weten waar zij voor ingezet kunnen worden. Scholen of leerkrachten zijn op zoek naar een toevoeging in hun lessen, thema's of vieringen. School en talent maken een match en verbinden leerlingen met de wereld. De Talentcirkel verbindt. De Talentcirkel is het platform waar scholen en talent elkaar vinden en is een initiatief van SaKS. Samen met Wim van Bokhorst en Moose Agency, bouwde SaKS dit platform om mensen binnen en buiten de school met elkaar te verbinden voor effectief en betekenisvol onderwijs. 

bottom of page