top of page

Drama (groep 3 t/m 8)

Dramatische vorming valt onder de kunstzinnige vakken en is bedoeld om het basisschoolkind zowel actief (als speler) als receptief (als kijker) te ontwikkelen. Drama binnen Taal Lente wordt zowel als spelbevordering als bevordering van het taalgebruik in de breedste zin van het woord. Dit wil zeggen dat zowel mimiek, lichaamstaal als gesproken taal belangrijk wordt gevonden. De vele uitingsvormen van drama worden behandeld zoals onder andere mime, vertelpantomime, schimmenspel en rollenspelen. De sociaal emotionele ontwikkeling heeft ook een belangrijke plek in de lessen. Kinderen moeten zich eerst veilig genoeg voelen om te kunnen presenteren. Samenwerken, samenspelen, samen maken zijn de drie moto’s die binnen Taal Lente wordt gehanteerd.

Taal Lente kan ook ondersteuning bieden bij een schoolbreed theaterproject of begeleiding bij eindmusicals.

"U heeft ons gemotiveerd om door te gaan. En door u is het geweldig geworden. U bent er altijd voor ons geweest!'

 "De eerste dag schaamde ik me maar u heeft me geleerd om me niet te schamen".

' Ik hoop dat de musical met succes verloopt. Maar daar hoef ik niet bang voor te zijn. Want u heeft mij zelfvertrouwen gegeven". 

"Ik vind dat u heel duidelijk en aardig bent. De manier waarop u dramales geeft is heel erg fijn!"

"Bedankt voor het helpen met onze musical. Misschien gaat het beter met uw tips en complimenten. De Evenaar is zeker heel blij met u want u geeft hele goeie dramalessen". 

"Zonder u konden we deze musical niet laten slagen want u trainde ons met toneelspelen zodat we heel goed konden acteren'.

Leerlingen van groep 8 van OBS De Evenaar, Amsterdam 2005

bottom of page