top of page

Peuter vraagt aan mij na de dansles "Waarom moet je weer weg?" Ik antwoord "Ik ga nu naar andere kinderen om met hen te gaan dansen". Peuter zucht en loopt met de pedagogisch medewerker mee naar het lokaal. Ze wijst naar me en zegt tegen haar juf "Ik hou van haar!"

KDV'' 't Olifantje in Amsterdam, 2014

bottom of page