top of page

Peuterdans op het KDV of voorschool

Peuters zijn actief in de weer. In hun magische wereld kunnen zij alles zien waar volwassenen geen oog meer voor hebben. Gewerkt wordt met spelelementen die de dansbewegingen ondersteunen en die zowel de fantasieontwikkeling als de taalontwikkeling bevorderen. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld die dicht bij de belevingswereld van de peuter staan. Er wordt onder andere gespeeld met de vier seizoenen, traditionele feesten, het lichaam, dieren, kleur/vorm/grootte. Het streven is dat de les zoveel mogelijk aansluit bij het thema dat op dat moment in de peutergroep aan de orde is.

Peuterdans is een groepsgebeuren. Samen maken we plezier en iets gezamenlijks doen geeft een gevoel van geborgenheid en verbondenheid, dit bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling. De warming –up en cooling down zijn terugkerende rituelen in de les. Doordat de lessen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt, dragen zij bij aan succeservaringen van de peuters. De lessen zijn actief van karakter en dragen bij aan de grove en fijne motorische ontwikkeling.

Tijdens de peuterdanslessen wordt gebruik gemaakt van liedjes evenals instrumentale muziek zodat er veel aan de verbeelding wordt overgelaten.

De pedagogisch medewerkers doen altijd actief mee met de les en geven de kinderen zo een vertrouwd en veilig gevoel. Als de peuter het prettig vindt om eerst naar de andere kinderen te kijken is dat prima net zolang totdat de peuter er aan toe is om ook actief mee te doen.

"Het prettige van Suzanne is dat ze herkenbaarheid weet te behouden in haar lessen in combinatie met nieuwe onderwerpen. Met peuterdans is er een warming-up en een cooling-down, wat het voor de kinderen herkenbaar en veilig maakt. Het middengedeelte sluit altijd goed aan bij het thema waar de pedagogisch medewerkers op dat moment mee bezig zijn, waardoor het ook echt een verdieping wordt. Er is ook aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden, motorische en cognitieve vaardigheden worden met elkaar gelinkt om het één geheel te maken. Begrippen als 'groot' en 'klein' worden levendig  bijvoorbeeld door middel van het nadoen van stampende olifanten en sluipende muisjes".

Corina Hulsman, pedagogisch medewerker Kinderopvang 't Olifantje Amsterdam 2011

bottom of page