top of page

Visie en missie

Visie

De naam Taal Lente is ontstaan uit de woorden taal, lente en talent. Taal is er in allerlei verschillende vormen: lichaamstaal, de taal van de muziek, de taal van het ritme, beeldtaal etc. Lente heeft betrekking op het opgroeiende kind. Kinderen zijn actief in de weer. In hun kinderwereld kunnen zij alles zien waar volwassenen vaak geen oog meer voor hebben. Ieder kind beschikt over een bepaald talent en ontwikkelt op eigen wijze en tempo. Ieder kind, ongeacht het ontwikkelingsniveau, beschikt over talenten die vaak al vroeg zichtbaar zijn of latent aanwezig is. Ieder kind heeft de behoefte zich uit te drukken en gebruikt hiervoor de taal die het beste op dat moment bij hem/haar past.
Ieder kind heeft voldoende kansen nodig om talenten en vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Dit kan in een rijke

speel -en leeromgeving met een veilig pedagogisch klimaat.

Missie

Taal Lente maakt gebruik van drama, dans, kinderyoga en schrijfdans waardoor alle ontwikkelingsgebieden zoals de fysieke ontwikkeling en de taalontwikkeling op verschillende manieren worden gestimuleerd. Samen creatief bezig zijn, dansen en spelen, stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en geeft de ruimte om ervaringen, ideeën, fantasieën en gevoelens te uiten in beweging en beeld wat makkelijker kan zijn dan in gesproken taal.

bottom of page