top of page

Peuteryoga op het KDV of voorschool

Peuteryoga is speels en energiek waarbij er veel ruimte is voor fantasieontwikkeling.

De kinderen maken bijvoorbeeld kennis met ademspelletjes en massagespelletjes. Dierenyoga is een belangrijk onderdeel van de lessen. Maar ook kunnen er oefeningen gedaan worden naar aanleiding van een prentenboek of voorwerp dat de kinderen aanspreekt.

Peuters zijn actief in de weer. In hun magische wereld kunnen zij alles zien waar volwassenen geen oog meer voor hebben. Gewerkt wordt met spelelementen die de yogabewegingen ondersteunen en die zowel de fantasieontwikkeling als de taalontwikkeling bevorderen. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld die dicht bij de belevingswereld van de peuter staan. Er wordt onder andere gespeeld met de vier seizoenen, traditionele feesten, het lichaam, dieren, kleur/vorm/grootte. Het streven is dat de les zoveel mogelijk aansluit bij het thema dat op dat moment in de peutergroep aan de orde is. Peuteryoga is een groepsgebeuren. Samen maken we plezier en iets gezamenlijks doen geeft een gevoel van geborgenheid en verbondenheid, dit bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling.

De warming –up en cooling down zijn terugkerende rituelen in de les. Doordat de lessen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt, dragen zij bij aan succeservaringen van de peuters. De lessen zijn actief van karakter en dragen bij aan de grove en fijne motorische ontwikkeling. Tijdens de peuteryogalessen wordt gebruik gemaakt van liedjes evenals instrumentale muziek zodat er veel aan de verbeelding wordt overgelaten.

De pedagogisch medewerkers doen altijd actief mee met de les en geven de kinderen zo een vertrouwd en veilig gevoel. Als de peuter het prettig vindt om eerst naar de andere kinderen te kijken is dat prima net zolang totdat de peuter er aan toe is om ook actief mee te doen.
 

bottom of page