top of page

 

 

Schrijven, schrijftekenen of –voor de allerjongsten– schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier. Schrijfdans is speciaal ontwikkeld om de schriftelijke expressie op een creatieve wijze te doen ontplooien. Ieder op zijn eigen manier. Schrijfdans is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, ongeacht hun motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.

 

Schrijfdans wordt toegepast door o.a.

-kinderen vanaf 3 jaar, zowel in groepsverband als individueel;

-leerkrachten van het gewoon en speciaal onderwijs;

-onderwijsassistenten;

-begeleiders van peuterspeelzalen en kinderopvang;

-RT-ers, IB-ers, fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

 

 

Schrijfdans voor 3+peuters op het KDV of voorschool

20201110_143330.jpg

Bij Schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.
En wàt we 'schrijven' hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn. Dat is precies wat er in Peuter- en Kleuterschrijfdans en Schrijfdans 1 gebeurt: het grof-motorisch en met beide handen zelf ervaren van de basisbewegingen, ondersteund door muziek.
Schrijfdans 2 begeleidt de overgang van grove naar fijne motoriek, en naar de letters.

 

Meer informatie is te vinden op www.schrijfdans.nl

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit je natuurlijke bewegingen in de ruimte je eigen zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak, daarna je eigen vorm.

bottom of page