top of page

Taaldans® en Rekendans® voor groep 1 t/m 3

Het jonge kind is actief in de weer en ontdekt spelenderwijs de wereld om zich heen. In het onderwijs aan jonge kinderen is het belangrijk om een rijke speel- en leeromgeving aan te bieden waarin het kind zich goed kan ontwikkelen.

In de Taaldans® en Rekendans® lessen wordt gewerkt  met spelelementen die de (dans)bewegingen ondersteunen en die zowel de fantasieontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling als de taalontwikkeling bevorderen. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld die dicht bij de belevingswereld van het jonge kind staan. Er wordt onder andere gespeeld met thema's zoals de vier seizoenen, traditionele feesten, dieren. En alle aspecten die de rekenvaardigheden stimuleren zoals de onderdelen van het lichaam, kleur/vorm/grootte en de voorzetsels. De les sluit zoveel mogelijk aan bij het thema dat op dat moment in de klas aan de orde is. Begrippen en woorden uit het schoolprogramma worden zoveel mogelijk actief en passief gebruikt in de Taaldans® en Rekendans ®.

Taaldans® en Rekendans® is een groepsgebeuren. Samen maken we plezier en iets gezamenlijks doen geeft een gevoel van geborgenheid en verbondenheid, dit bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling. De warming –up en cooling- down zijn terugkerende rituelen in de les. Doordat de lessen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt, dragen zij bij aan succeservaringen van de kinderen. De lessen zijn actief van karakter en dragen bij aan de grove en fijne motorische ontwikkeling.

Tijdens de Taaldans® en Rekendans® lessen wordt gebruik gemaakt van liedjes evenals instrumentale muziek zodat er veel aan de verbeelding wordt overgelaten. De kinderen worden gestimuleerd actief woorden te gebruiken door ze hardop uit te spreken of mee te zingen.

bottom of page